Pengertian Perkumpulan

Perkumpulan merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung (disingkat: persekutuan dan sebagainya).  Sudah tentu masing masing persekutuan dan sebagaimananya itu mempunyai unsur tambahan lagi.  Karena perkumpulan dalam arti luas ini merupakan bentuk asal dari persekutuan dan sebagainya.

Leave a Reply